DiversIT Europe

Tag: java

Nov 1, 2017 Deserialising json into an AWS DynamodbEvent I’m working on some AWS lambdas to create an Alexa feature. As a self respecting software professional, I want to test al the software I write. However, this seems to be a rare practice when writing AWS functions.
[Read more...]
Tags: aws jackson java json lambda
Dec 11, 2015 Building JavaCPP presets for OpenCV 3 for Raspberry Pi (linux-arm) To speed up image processing in a Java/Scala application on a Raspberry Pi, we resorted to ‘opencv’. OpenCV already provides native Java binding. The disadvantage of this is however, that you manually must load those native libraries in your Java application.
[Read more...]
Tags: java javacpp opencv raspberry-pi
Jan 31, 2012 Starten met Scala in Java projecten Het is alweer twee jaar geleden dat Scala aan bod kwam in het Java Magazine. Scala is inmiddels een volwassen taal geworden en krijgt steeds meer aanhangers. Logisch, want Scala biedt nu al features die op z’n vroegst pas over twee jaar in Java zijn te verwachten. Dit resulteert niet alleen minder code, maar levert ook betere en beter leesbare code op. Veel Java projecten zijn echter groot en al jaren oud. Het is dus niet reëel om te verwachten dat zo’n project opnieuw in Scala gedaan zal worden. Dat is ook niet nodig, want Scala is zeer goed in te zetten in bestaande projecten.
[Read more...]
Tags: java scala